Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się
Aktualności
(1) 2 3 4 ... 25 »

Premierowy pokaz filmu „Przybywam do Was jako syn tej ziemi...”

Ju? w najbli?sz? niedziel?, 11 pa?dziernika, w  TVP1 o godz.15.55 zostanie wyemitowany  film „Przybywam do Was jako syn tej ziemi...” Piotra Kota. Jest on relacj? z pierwszej pielgrzymki Jana Paw?a II do ojczyzny. Mottem podró?y, która odby?a si? na pocz?tku czerwca1979 roku, by?y s?owa „Gaude mater Polonia”, czyli „Raduj si?, matko Polsko”.

Czytaj więcej... | 927 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 9/10/2009 6:20:00 (847 odsłon)

22 sierpnia tego roku wyruszy VII Pielgrzymka na Rolkach - pod has?em "Niech zst?pi duch Twój". Aby zobaczy? zdj?cia z trasy i po informacje, jak si? zapisa?, zapraszamy na www.rolkowa.pl

Napisał marcelka dnia 6/8/2009 14:53:40 (1007 odsłon)

Milcz?cy znak

"Min?? ju? miesi?c od naszego Jubileuszowego spotkania na placu Pi?sudskiego w Warszawie. Z rado?ci? przegl?damy zdj?cia z pielgrzymki i cieszymy si?, ?e wida? na nich licznie wyeksponowane transparenty Krucjaty. Nareszcie byli?my widoczni! Niestety nie wszystko uda?o sie pokaza?. W darach niesione by?y trzy kosze, wiele osób pyta?o i pyta si? co w nich by?o, dlaczego by?y zamkni?te, co sie sta?o ?e nie by?o s?ycha? komentarza do darów. Tylko na jedno pytanie umiemy odpowiedzie?: w koszach by?y niesione Ksi?gi Czynów Wyzwolenia oraz deklaracje KWC z?o?one tego dnia na placu" - czytamy na stronie internetowej Krucjaty.

Czytaj więcej... | 1630 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 16/7/2009 10:20:50 (827 odsłon)

Rowery1

Grupa rowerowa z diecezji siedleckiej 14 lipca dojecha?a do Warszawy. Na pl. Pi?sudskiego pielgrzymki wspominali 30. rocznic? I pielgrzymki Jana Paw?a II.

Czytaj więcej... | 868 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 14/7/2009 10:30:00 (925 odsłon)

Warsztaty "M?odzi Tej Ziemi"

Ka?dy Polak zna s?owa Ojca ?wi?tego Jana Paw?a II „Niech zst?pi Duch ?wi?ty i odnowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi!”. To w?a?nie te s?owa i bliska naturze postawa Papie?a sta?y si? inspiracj? do stworzenia projektu edukacyjnego „M?odzi Tej Ziemi”. Jest to nowa inicjatywa Katolickiego Stowarzyszenia M?odzie?y Diecezji Drohiczy?skiej, której celem jest aktywizacja m?odych ludzi w lokalnych ?rodowiskach, kreowanie postaw prospo?ecznych i ekologicznych, rozwój duchowy oraz rozwijanie kreatywno?ci m?odych ludzi.

Czytaj więcej... | 1199 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 10/7/2009 12:48:36 (927 odsłon)
(1) 2 3 4 ... 25 »

Wsparcie techniczne witryny - Prometech, Prometech przedszkole