Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się
Media o Pielgrzymce

„Dzi?kuj?” chroni od z?a [?W, 8.06.2009]

ZWW krzy?u to, co niemo?liwe, staje si? mo?liwe – powiedzia?a prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, ods?aniaj?c w sobot? papieski krzy? na pl. Pi?sudskiego. – Bo jest on znakiem, ?e rozpocz??a si? ewangelizacja. I trwa – mówi? abp Kazimierz Nycz, po?wi?caj?c monument.

Krzy? jest prosty, z bia?ego granitu o nieregularnej fakturze. Stoi niemal naprzeciwko Grobu Nieznanego ?o?nierza i prawie w tym samym miejscu, gdzie 30 lat temu Jan Pawe? II wypowiedzia? s?owa: „Niech zst?pi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi“. Te s?owa widniej? teraz na granitowych p?ytach b?d?cych podstaw? krzy?a. Sam krucyfiks jest efektem konkursu architektonicznego rozpisanego przez miasto. Ju? drugiego, bo zwyci?ska praca poprzedniego – monumentalna kolumnada – nigdy nie zosta?a zrealizowana - przypomina Monika Górecka-Czury??o.
Abp Nycz przypomnia?, ?e warszawiacy stawiali krucyfiks w tym miejscu przez 30 lat: z kwiatów, lampionów, ?wieczek. – Teraz stan?? na sta?e jako czysty znak dla potomnych – mówi? arcybiskup podczas homilii. – Pod tym krzy?em b?dziemy si? modli? za warszawiaków, za ojczyzn?, za Ko?ció? i o beatyfikacj? Jana Paw?a II.
Jak podaje ?ycie Warszawy, na pl. Pi?sudskiego przysz?o ok. 10 tys. osób. Nie tylko warszawiaków. By?y transparenty z Nowego S?cza i Kro?cienka, Katowic i Szówska – ma?ej podkarpackiej wsi. – Tu wszystko si? zacz??o. Nie by?oby takiej Polski bez naszego papie?a 30 lat temu na tym placu i Ducha ?wi?tego, który chyba naprawd? zst?pi? – mówi? Kamil z Ruchu ?wiat?o-?ycie, który przyjecha? ze ?l?ska. Wierni przybyli ca?ymi rodzinami. – 30 lat min??o, a jakbym wczoraj s?ysza?a te mocne, papieskie s?owa – mówi?a Halina Pusz.
Na drugi ju? Dzie? Dzi?kczynienia na Pola Wilanowskie cz??? ludzi przysz?a z pielgrzymk? wprost z pl. Pi?sudskiego. Spotkali si? przed monumentaln? budowl? powstaj?cej ?wi?tyni Opatrzno?ci Bo?ej z tymi, którzy przybyli tam z ca?ej Warszawy. – Wdzi?czno?? to jeden z aspektów ?ycia cz?owieka – mówi? w homilii kard. Stanis?aw Dziwisz. – Dlatego potrzebny jest nam taki dzie?. Pomaga po?ród niepokojów ?wiata dostrzega? dobro. A bez niego nie mo?na ?y?.
Kardyna? z Krakowa dzi?kowa? te? w Warszawie za papieski krzy?. I powiedzia?, ?e to w?a?nie dla warszawiaków przywióz? nietypowy podarunek – purpurowy p?aszcz Jana Paw?a II. – B?dzie pierwszym eksponatem w Muzeum Jana Paw?a II – zapowiedzia? abp Kazimierz Nycz. I poprosi?, by Dzie? Dzi?kczynienia sta? si? ?wi?tem ogólnopolskim. – Wszyscy mamy za co Bogu dzi?kowa?.
A po mszy ?w. zacz?? si? wielki rodzinny piknik. Nie brakowa?o cukrowej waty i dmuchanych zje?d?alni. ?piew Arki Noego wprawia? w rytmiczne podrygiwanie nawet starsze panie. – Uczmy si? ??czy? modlitw? z rado?ci?. Taki piknik to wzajemne dzi?kowanie i rodzinne sp?dzanie czasu – bp Tadeusz Pikus zach?ca? do zabawy.

Napisał marcelka dnia 8/6/2009 9:01:38 (861 odsłon) Więcej wiadomości tego samego autora
Wcześniejszy artykuł - Następny artykuł Wersja do wydrukowania Powiadom znajomego o tej wiadomości Utwórz dokument .pdf z tego artykułu

Wsparcie techniczne witryny - Prometech, Prometech przedszkole