Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się
?wiadectwa

Serce pe?ne wdzi?czno?ci

By?am w Warszawie na Pielgrzymce dzi?kczynienia! Za to Chwa?a Panu i Niepokalanej!

Po raz kolejny przekona?am si?, ?e troszczymy si? zbyt wiele o siebie – a to czy pogoda, a to czy podo?am, czy wytrzymam. Jednak Bóg znowu pokaza? wszystkim, ?e zadba? o wszystkich.

By?o nas wszystkich na Placu J. Pi?sudskiego w Warszawie 25 tysi?cy i mo?na by?o w tym t?umie spotka? si? przede wszystkim z Nim – Najwy?szym z najwy?szych, a tak?e spotka? si? z przyjació?mi - bo przecie? w?ród nich byli?my.

W t?umie ka?dy odnalaz? si? z Bogiem, a tak?e z drugim cz?owiekiem. Duch ?wi?ty w S?owie, w gestach oraz w ludziach, w lekkim powiewie wiatru, w s?o?cu by? w?ród nas! I w kroplach deszczu na koniec Eucharystii.

To wielka rado??, której nie potrafi? dok?adnie wyrazi?. Serce pe?ne wdzi?czno?ci, odkry?am znowu, ?e Bóg tak bardzo nas kocha i z tak? si?? przemienia moje serce, mnie i innych! Ludzie o tym mówili i dlatego bardzo pragn?, by ka?dy podzieli? si? swoim byciem w Warszawie...

Ojciec ?wi?ty Jan Pawe? II ze swoim S?owem by? w?ród nas, stale nas prosi? i przesy?a? nam my?l: Niech zst?pi Duch ?wi?ty i odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi!

A mo?liwe jest to tylko przez przemian? naszych serc i w tym mojego! Z ca?? odpowiedzialno?ci? pragn? gor?co tej przemiany, by zacz??o si? ode mnie, a wtedy b?d? mia?a si?y do walki ze z?em w mojej ukochanej rodzinie i Ojczy?nie.

Za te S?owa, które do mnie dotar?y – DZI?KUJ?.

Alleluja! Sercem pe?nym wdzi?czno?ci dzi?kuj? wszystkim, ?e mog?am tam by? i b?aga? o t? przemian? i poleca? Bogu drogich mojemu sercu kap?anów, rodzin? w?asn? i wspólnot?. Serce moje pragnie, by ka?dy móg? radowa? si? z Bogiem i z lud?mi.

Kochani, napiszcie swoje ?wiadectwo dla tych osób, które z ró?nych przyczyn nie mog?y by? z nami.

Dzi?kuj? wszystkim którzy pokonali trudy i pojechali.

Dorota z KWC, Kalisz

Napisał marcelka dnia 8/6/2009 14:25:52 (791 odsłon) Więcej wiadomości tego samego autora
Wcześniejszy artykuł - Następny artykuł Wersja do wydrukowania Powiadom znajomego o tej wiadomości Utwórz dokument .pdf z tego artykułu

Wsparcie techniczne witryny - Prometech, Prometech przedszkole