Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się

Po raz czwarty w sobot? 18 lipca na Jasn? Gór? dotr? promieni?cie pielgrzymi na rowerach. Ich trasy z??cz? si? pod katedr? cz?stochowsk?, sk?d wspólnie przejad? do jasnogórskiego sanktuarium. Pielgrzymi nawi??? do 30. rocznicy I pielgrzymki Jana Paw?a II.

– Niech  kto tylko mo?e podejmie ten trud w 30. rocznic? przyjazdu do Polski Papie?a Polaka – zach?ca koordynator ogólnopolskiej pielgrzymki rowerowej ks. Jerzy Grochowski. Poszczególne grupy rozpoczynaj? pielgrzymk? w ró?nym czasie. – Grupa siedlecka, której jestem przewodnikiem, wyrusza 13 lipca. Podczas tego pielgrzymowania chcemy skupi? si? na nauczaniu Ojca ?wi?tego Jana Paw?a II z pierwszej pielgrzymki do Polski i otworzy? si? na dzia?anie Ducha ?wi?tego, a tak?e w 30. rocznic? I pielgrzymki do Polski prosi? Pana Boga o szybkie wyniesienie na o?tarze S?ugi Bo?ego – wyja?nia ks. Grochowski. Wspominaj?c pielgrzymk? z 1979 r., pielgrzymi na rowerach z Siedlec w drodze na Jasn? Gór? przyjad? do Warszawy, by zatrzyma? si? na pl. Pi?sudskiego. W tym miejscu 30 lat temu Jan Pawe? II wypowiedzia? znamienne s?owa modlitwy „Niech zst?pi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi!”. 

Radosne przywitanie pielgrzymów i ich rodzin nast?pi 18 lipca 2009 r. o godz. 10.00 w katedrze cz?stochowskiej. Nast?pnie Alej? Naj?wi?tszej Maryi Panny grupa rowerowych pielgrzymów uda si? na Jasn? Gór?. O godz. 12.00 w Kaplicy Cudownego Obrazu b?dzie odprawiona Msza ?w. koncelebrowana w intencji rych?ego wyniesienia do chwa?y o?tarzy S?ugi Bo?ego Jana Paw?a II. Po zawierzeniu Naj?wi?tszej Maryi Pannie pielgrzymi wezm? udzia? w nabo?e?stwie drogi krzy?owej na Wa?ach Jasnogórskich.

Z roku na rok wida? zwi?kszone zainteresowanie pielgrzymk? na rowerach. W pierwszej wzi??o udzia? 150 osób, w zesz?orocznej – 424 pielgrzymów na rowerach, a na Jasnej Górze do??czy?o do nich 100 osób towarzysz?cych.Pielgrzymce patronuje bp Edward Janiak, delegat Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek.

W celu przygotowania ostatniego wspólnego etapu i zako?czenia IV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rowerowej planowane grupy i indywidualni uczestnicy powinni zg?osi? si? do koordynatora – ks. kan. Jerzego Grochowskiego (e-mail: jgrochowski@siedlce.opoka.org.pl; tel. 0602-492-411).

Napisał marcelka dnia 6/7/2009 15:21:26 (782 odsłon) Więcej wiadomości tego samego autora
Wcześniejszy artykuł - Następny artykuł Wersja do wydrukowania Powiadom znajomego o tej wiadomości Utwórz dokument .pdf z tego artykułu

Wsparcie techniczne witryny - Prometech, Prometech przedszkole