Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się

Warsztaty "M?odzi Tej Ziemi"

Ka?dy Polak zna s?owa Ojca ?wi?tego Jana Paw?a II „Niech zst?pi Duch ?wi?ty i odnowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi!”. To w?a?nie te s?owa i bliska naturze postawa Papie?a sta?y si? inspiracj? do stworzenia projektu edukacyjnego „M?odzi Tej Ziemi”. Jest to nowa inicjatywa Katolickiego Stowarzyszenia M?odzie?y Diecezji Drohiczy?skiej, której celem jest aktywizacja m?odych ludzi w lokalnych ?rodowiskach, kreowanie postaw prospo?ecznych i ekologicznych, rozwój duchowy oraz rozwijanie kreatywno?ci m?odych ludzi.

W ramach projektu zostan? przeprowadzone warsztaty dla edukatorów i trenerów, skierowane do m?odzie?y szkolnej i studiuj?cej. Realizacja takich warsztatów pomo?e wy?oni? liderów lokalnych ?rodowisk i skupi? wokó? nich aktywne osoby a tak?e przygotowa? konspekty zaj?? o tematyce ekologii i ochrony ?rodowiska. Przez warsztaty terenowe na rzekach pomys?odawca projektu chce po??czy? aktywn? edukacj? z promowaniem walorów turystycznych i przyrodniczych Doliny Bugu, Doliny Rospudy i Doliny Odry.

?ród?o: www.mlodzitejziemi.pl

Napisał marcelka dnia 10/7/2009 12:48:36 (913 odsłon) Więcej wiadomości tego samego autora
Wcześniejszy artykuł - Następny artykuł Wersja do wydrukowania Powiadom znajomego o tej wiadomości Utwórz dokument .pdf z tego artykułu

Wsparcie techniczne witryny - Prometech, Prometech przedszkole