Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się

Milcz?cy znak

"Min?? ju? miesi?c od naszego Jubileuszowego spotkania na placu Pi?sudskiego w Warszawie. Z rado?ci? przegl?damy zdj?cia z pielgrzymki i cieszymy si?, ?e wida? na nich licznie wyeksponowane transparenty Krucjaty. Nareszcie byli?my widoczni! Niestety nie wszystko uda?o sie pokaza?. W darach niesione by?y trzy kosze, wiele osób pyta?o i pyta si? co w nich by?o, dlaczego by?y zamkni?te, co sie sta?o ?e nie by?o s?ycha? komentarza do darów. Tylko na jedno pytanie umiemy odpowiedzie?: w koszach by?y niesione Ksi?gi Czynów Wyzwolenia oraz deklaracje KWC z?o?one tego dnia na placu" - czytamy na stronie internetowej Krucjaty.

KWC niesie dary"Bardzo nas cieszy, ?e wiele diecezji odpowiedzia?o na apel dostarczenia Ksi?g. Znak ten - mo?e nie dostrze?ony przez media na pewno ogl?da?a Niepokalana, a Bóg "który widzi w ukryciu" przyj?? z rado?ci? nasz dar. Ufamy równie?, ?e Za?o?yciel dzie?a, S?uga Bo?y, ks. Franciszek Blachnicki równie? móg? z niebios ten dar dostrzec i cieszy? si?, ?e po 30 latach w tylu diecezjach znale?li si? tacy, którzy chc? posiada? siebie w dawaniu siebie. Cieszymy si? tym bardziej, ?e podejmuj?c przynale?no?? do Krucjaty nie chcieli?my w ten sposób zaskarbi? sobie mediów i fleszy reporterów, lecz wyjedna? ?ask? u Boga dla naszych s?abych braci" - podkre?la Centralna Diakonia Wyzwolenia.

?ród?o: KWC

 

Napisał marcelka dnia 16/7/2009 10:20:50 (817 odsłon) Więcej wiadomości tego samego autora
Wcześniejszy artykuł - Następny artykuł Wersja do wydrukowania Powiadom znajomego o tej wiadomości Utwórz dokument .pdf z tego artykułu

Wsparcie techniczne witryny - Prometech, Prometech przedszkole