Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się

Premierowy pokaz filmu „Przybywam do Was jako syn tej ziemi...”

Ju? w najbli?sz? niedziel?, 11 pa?dziernika, w  TVP1 o godz.15.55 zostanie wyemitowany  film „Przybywam do Was jako syn tej ziemi...” Piotra Kota. Jest on relacj? z pierwszej pielgrzymki Jana Paw?a II do ojczyzny. Mottem podró?y, która odby?a si? na pocz?tku czerwca1979 roku, by?y s?owa „Gaude mater Polonia”, czyli „Raduj si?, matko Polsko”.

W zbiorowej pami?ci pielgrzymka ta kojarzy si? jednak przede wszystkim ze s?ynnymi s?owami wyg?oszonymi przez papie?a na placu Zwyci?stwa w czasie mszy  ?wi?tej: „Niech zst?pi duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi”. Film pokazuje kolejne dni i spotkania Ojca ?wi?tego z wiernymi, atak?e przedstawicielami w?adzy – Edwardem Gierkiem iHenrykiem Jab?o?skim. Ma?o znane kadry filmowe pokazuj? Jana Paw?a II ?atwo nawi?zuj?cego
kontakt z t?umami, skorego do ?artów.

Napisał marcelka dnia 9/10/2009 6:20:00 (838 odsłon) Więcej wiadomości tego samego autora
Następny artykuł Wersja do wydrukowania Powiadom znajomego o tej wiadomości Utwórz dokument .pdf z tego artykułu

Wsparcie techniczne witryny - Prometech, Prometech przedszkole