Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się
Duchowe przygotowanie

Wielkopostne rekolekcje on-line

Zanim przyjedziemy 6 czerwca do Warszawy, by wspólnie ?wi?towa? 30. rocznic? I pielgrzymki Jana Paw?a II do Ojczyzny, podejmijmy trud duchowego przygotowania. Propozycj? na czas Wielkiego Postu s? rekolekcje on-line, czyli „p?tnicze w?drowanie naszego serca”.

6 czerwca br. w Warszawie na Placu Pi?sudskiego (dawniej Zwyci?stwa), w miejscu gdzie Jan Pawe? II z ufn? wiar? modli? si?: „Niech zst?pi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”, proponujemy na czas Wielkiego Postu przygotowanie si? do odnowienia przymierza, jakie zawarli?my z Panem Bogiem przez Chrystusa w Duchu ?wi?tym. Przez udzia? w Jego m?ce, ?mierci i zmartwychwstaniu, Chrystus uczyni? nas ludem Nowego Przymierza. Dokona?o si? to w tajemnicy sakramentu Chrztu ?wi?tego.

Od I Niedzieli Wielkiego Postu (1.03.2009) na stronie www.pielgrzymka.oaza.pl b?d? pojawia? si? ka?dego dnia fragmenty Pisma ?wi?tego do medytacji, krótkie rozwa?anie i teksty modlitw oraz zadanie na dany dzie?. Dodatkowo na kolejne niedziele Wielkiego Postu b?d? pojawia? si? obszerniejsze rozwa?ania. Wszystkie materia?y pojawi? si? w dziale „Duchowe przygotowanie” (patrz Menu po prawej stronie witryny).

Pielgrzymka chrze?cijanina, to ostatecznie droga do Chrystusa. Niech wi?c to nasze pielgrzymowanie do Warszawy poprzedzi jak najg??bsze „p?tnicze w?drowanie naszego serca”.

xrn/md

Napisał marcelka dnia 7/2/2009 23:00:00 (890 odsłon) Więcej wiadomości tego samego autora
Wcześniejszy artykuł - Następny artykuł Wersja do wydrukowania Powiadom znajomego o tej wiadomości Utwórz dokument .pdf z tego artykułu

Wsparcie techniczne witryny - Prometech, Prometech przedszkole