Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się
Duchowe przygotowanie

Materia?y na konferencje i dni skupienia

Zach?camy do skorzystania z przygotowanych i zamieszczonych na tej stronie internetowej materia?ów, które maj? nam dopomóc w duchowym przygotowaniu do pielgrzymki.

Pi??dziesi?tnica Rado?ci Paschalnej, która rozpocz??a si? z chwil? Triduum Paschalnego, kieruje nas w naszej duchowej w?drówce ku Bo?emu Duchowi, którego ?aski z ut?sknieniem b?dziemy oczekiwali.

Ju? teraz zach?camy do przeprowadzenia konferencji lub dni skupienia, które pomog? zrozumie? tajemnic? Ducha ?wi?tego i Jego rol? w ?yciu chrze?cijanina. Przekazujemy do wykorzystania tekst konferencji i materia? na spotkania w grupach (dodatkowo tak?e ramowy program - który mo?na dostosowa? wed?ug w?asnych potrzeb - i propozycj? pogodnego wieczoru). Materia?y przygotowa?a Centralna Diakonia Modlitwy Ruchu ?wiat?o-?ycie.

Szczególnym przygotowaniem w naszych wspólnotach niech stanie si? celebracja Nowenny przed Zes?aniem Ducha ?wi?tego. Wkrótce zamie?cimy materia?y na naszej stronie.

Tegoroczne Zielone ?wi?tki, poprzedz? bezpo?rednio, nasz? rado?? spotkania ?ywego Ko?cio?a u kresu naszej Pielgrzymki – w Warszawie, gdzie b?dziemy dzi?kowa? na owoc tamtego wo?ania S?ugi Bo?ego Jana Paw?a II, sprzed 30 lat: „Niech zst?pi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”!

Napisał marcelka dnia 22/4/2009 20:06:44 (1339 odsłon) Więcej wiadomości tego samego autora
Wcześniejszy artykuł - Następny artykuł Wersja do wydrukowania Powiadom znajomego o tej wiadomości Utwórz dokument .pdf z tego artykułu

Wsparcie techniczne witryny - Prometech, Prometech przedszkole