Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się
Media o Pielgrzymce

Papieski krzy? na pl. Pi?sudskiego gotowy [Dz, Waw, 20.05.2009]

Wczoraj  na  placu  Pi?sudskiego  uko?czono  budow? krzy?a  papieskiego. Uko?czono  te? uk?adanie p?yt  z granitu wokó? monumentu. Oficjalne ods?oni?cie pomnika  odb?dzie  si?  6  czerwca podczas  specjalnej  mszy ?wi?tej - zapowiada Dziennik w dodatku warszawskim.

W najbli?szych dniach znik n? rusztowania i ogrodzenie broni?ce dost?pu do krzy?a postawionego  z  okazji  30. rocznicy wizyty Jana Paw?a II w stolicy.

9-metrowy krzy? wykonany jest z czterech bloków hiszpa?skiego  granitu  –  najja?niejszego, jaki mo?na wydoby?  w  Europie.  Zgodnie  z projektem wy??obiono w nim drobne kanaliki u?o?one tak, by ogl?daj?cy mogli zobaczy? struktur?  kamienia.  Jak dodaje gazeta, przy okazji monta?u krzy?a w jego okolicy wymieniono  te?  nawierzchni? placu. Pokryto j? granitem ton ja?niejszym od materia?u, z którego zrobiony jest krzy?.  Monument sk?ada si?  z czterech elementów, a mierzony od podstawy ma 9 metrów wysoko?ci, rami? ma d?ugo?? czterech metrów. 

U  podnó?a  ascetycznej rze?by zosta?a przytwierdzona p?yta z wyrytymi s?owami wypowiedzianymi przez Ojca ?wi?tego podczas mszy ?wi?tej w 1979 roku. Napis brzmi: „Niech  zst?pi  Duch  Twój  i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi. Amen”.

Uroczyste  ods?oni?cie  pomnika  nast?pi  6  czerwca podczas specjalnej mszy - czytamy.

"Projektanci  –  trzyosobowy  zespó?: Marek Kuci?ski, Jerzy Mierzwiak, Natalia Wilczak, otrzymali  za  opracowanie projektu pomnika 170 tys. z?, za? Mostostal Warszawa  – firma, która wybudowa?a monument  –  zainkasowa?a  ok. 1,6 mln z?. Umowa na wykonanie prac budowlano-monta?owych zosta?a podpisana 20 marca, a zako?czenie planowano na 31 maja" - podaje Dziennik.

Napisał marcelka dnia 20/5/2009 8:32:29 (772 odsłon) Więcej wiadomości tego samego autora
Wcześniejszy artykuł - Następny artykuł Wersja do wydrukowania Powiadom znajomego o tej wiadomości Utwórz dokument .pdf z tego artykułu

Wsparcie techniczne witryny - Prometech, Prometech przedszkole