Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się

Materia? w TVP INFO o Warsztatach Uwielbienia Ta?cem

W najbli?sz? niedziel?, 24 maja, w warszawskim pa?mie TVP INFO b?dzie wyemitowany materia? o Warsztatach Uwielbienia Ta?cem przed Pielgrzymk? 6 VI. Pocz?tek programu "Wierz?, w?tpi?, szukam" o godz. 7.00. (Powtórka we wtorek o godz. 19.00). Autork? felietonu jest Anna Krajkowska.

 

Relacja Gosi Dziubeckiej:

W dniach 8-9 maja w dolnym ko?ciele parafii ?w. Zygmunta na Bielanach (dzi?kujemy ks. Krzysztofowi Koskowi za udost?pnienie ko?cio?a) odby?y si? Warsztaty Uwielbienia Ta?cem b?d?ce przygotowaniem do pielgrzymki. W warsztatach wzi??o udzia? ponad 30 osób, a poprowadzi?a je sze?cioosobowa delegacja Wspólnoty Rado?ci Paschalnej z Gdyni z Markiem i Ma?gosi? Filarami na czele.  Dla niektórych uczestników by? to pierwszy kontakt z ta?cem uwielbienia i nowe do?wiadczenie modlitwy gestem i cia?em. Uczyli?my si? ta?ców o ró?nym charakterze, od skocznych i radosnych po bardziej refleksyjne. Wa?nym elementem warsztatów by?a nauka uk?adu pokazowego - modlitwy ta?cem, który ma by? przedstawiony na Placu Pi?sudskiego 6 czerwca.

 
W?ród uczestników znacz?c? grup? stanowi? zespó? dziewcz?t z parafii ?w. Bart?omieja Aposto?a w Janówku. Ruch ?wiat?o-?ycie by? skromnie reprezentowany przez m?odzie? i nieliczne osoby z Domowego Ko?cio?a. Ucieszy? nas udzia? osób z innych ruchów i wspólnot. 
 
Warsztaty by?y nie tylko nauk? i technicznym przygotowaniem do pielgrzymki, ale te? czasem wej?cia w modlitw? i budowania wspólnoty.

Napisał marcelka dnia 20/5/2009 11:46:45 (505 odsłon) Więcej wiadomości tego samego autora
Wcześniejszy artykuł - Następny artykuł Wersja do wydrukowania Powiadom znajomego o tej wiadomości Utwórz dokument .pdf z tego artykułu

Wsparcie techniczne witryny - Prometech, Prometech przedszkole