Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się
Duchowe przygotowanie

Nabo?e?stwa czerwcowe s? okazj? do ws?uchania si? w s?owa Jana Paw?a II wypowiedziane do Polaków podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny. "Wiele spo?ród wypowiedzianych wtedy s?ów wci?? pozostaje aktualnych, co wi?cej, nabieraj? jeszcze wi?kszego znaczenia, bo czytamy z je z historycznej perspektywy, ubogaceni do?wiadczeniem ostatnich trzydziestu lat, ?wiadomi, ?e wypowiada? je cz?owiek ?wi?ty" - podkre?la ks. Maciej Kubiak, który przygotowa? rozwa?ania,  wydane wraz z majowo-czerwcowym numerem "Biblioteki Kaznodziejskiej".

Biblioteka Kaznodziejska dodatek"Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja! W 30. rocznic? pierwszej pielgrzymki Jana Paw?a II" - to tytu? publikacji skierowanej do duszpasterzy. Ks. Maciej Kubiak, redaktor naczelny "Biblioteki Kaznodziejskiej", zach?ca w niej, by podczas tegorocznych nabo?e?stw czerwcowych przypomnie? papieskie nauczanie sprzed 30 lat skierowane do wszystkich Polaków.
 
Codzienne rozwa?ania krótko omawiaj? kolejne etapy pielgrzymki, zawieraj? te? fragmenty z homilii i przemówie? Jana Paw?a II, ko?cz? si? wezwaniem do modlitwy. W ten sposób papieskie nauczanie sprzed trzydziestu lat jest ukazywane jako wci?? aktualne, jako zadanie, które stoi przed nami.

Napisał marcelka dnia 25/5/2009 13:21:53 (1065 odsłon) Więcej wiadomości tego samego autora
Wcześniejszy artykuł - Następny artykuł Wersja do wydrukowania Powiadom znajomego o tej wiadomości Utwórz dokument .pdf z tego artykułu

Wsparcie techniczne witryny - Prometech, Prometech przedszkole