Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się
?wiadectwa

Jan Pawe? II - cz?owiek przenikni?ty Duchem Bo?ym

?wiadectwa

Pierwszej pielgrzymki Jana Paw?a II do Ojczyzny nie do?wiadczy?am. Przysz?am na ?wiat kilkana?cie dni po jej zako?czeniu. Ale jednocze?nie jako? towarzysz? mi obrazy jej towarzysz?ce. Na zdj?ciach z pielgrzymki z 1979 r. niemal wida? t? wolno?? i jedno??, jaka wówczas towarzyszy?a ludziom. Najwi?ksze wra?enie robi? na mnie nieustannie nagrania z tego czasu, a na nich g?os Jana Paw?a II, jakiego nie zna?am. Kiedy by? w pe?ni si?, kiedy s?ycha? by?o ten talent aktorski...

Przygotowanie do 30. rocznicy I pielgrzymki to dla mnie czas ws?uchania si? w papieskie nauczanie. Ta pielgrzymka naznaczona by?a moc? Ducha ?wi?tego, ale i wskazaniem Papie?a, ?e mamy modli? si? do Ducha ?wi?tego. „Tak jak kiedy? mój rodzony ojciec w?o?y? mi w r?k? ksi??k? i pokaza? w niej modlitw? o dary Ducha ?wi?tego – tak dzisiaj ja, którego równie? nazywacie „ojcem”, pragn? modli? si? z warszawsk? i polsk? m?odzie?? akademick?:  - o dar m?dro?ci - o dar rozumu - o dar umiej?tno?ci, czyli wiedzy - o dar rady - o dar m?stwa - o dar pobo?no?ci, czyli poczucia sakralnej warto?ci ?ycia, godno?ci ludzkiej, ?wi?to?ci ludzkiej duszy i cia?a - wreszcie o dar boja?ni Bo?ej, o którym mówi Psalmista, ?e jest on pocz?tkiem m?dro?ci (por. Ps 110). Przyjmijcie ode mnie t? modlitw?, której nauczy? mnie mój ojciec – i pozosta?cie jej wierni” – mówi? Papie? w 1979 r. Te s?owa s? dla mnie szczególnym wezwaniem. Zach?t?, by pój?? t? drog?, któr? wskaza? Jan Pawe? II. Cz?owiek przenikni?ty Duchem Bo?ym... 

Marta

Napisał Anonim dnia 28/5/2009 12:31:31 (856 odsłon) Więcej wiadomości tego samego autora
Wcześniejszy artykuł - Następny artykuł Wersja do wydrukowania Powiadom znajomego o tej wiadomości Utwórz dokument .pdf z tego artykułu

Wsparcie techniczne witryny - Prometech, Prometech przedszkole