Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się
Media o Pielgrzymce

Po?wi?cimy krzy?, podzi?kujemy Bo?ej Opatrzno?ci [?W, 28.05.2009]

?ycie Warszawy– Wszystko zacz??o si? w Warszawie od pierwszej pielgrzymki Jana Paw?a II do Polski w czerwcu 1979 roku – mówi abp Kazimierz Nycz. – I w?a?nie za naszego papie?a, za Prymasa Tysi?clecia i za odzyskan? wolno?? b?dziemy  dzi?kowa?  na Polach Wilanowskich. I w 10 tysi?cach parafii w ca?ej Polsce – podkre?li? abp Nycz.

Arcybiskup przyzna?, ?e drugi ju? Dzie? Dzi?kczynienia b?dzie promocj? ?wi?tyni Opatrzno?ci.  – W ca?ym kraju przeprowadzimy  zbiórk?  na jej  budow? –przypomnia? i doda?, ?e rok temu uzbierano 6 mln z?.

Uroczysto?ci rozpoczn? si? ju? w sobot?, 6 czerwca, na pl. Pi?sudskiego,  gdzie  papie? podczas s?ynnej mszy  ?w. wypowiedzia? s?owa, które zmieni?y histori? Polski i Europy: „Niech zst?pi DuchTwój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi.” O godz. 9 rozpocznie si? czuwanie modlitewne.  O godz. 16 abp po?wi?ci krzy? upami?tniaj?cy papiesk? wizyt?  i odprawi msz? ?w. Po niej koncert i dalszy czas czuwania, do godz.21. 

– W?a?nie za ten krzy? przypominaj?cy Jana Paw?a II i za ?ycie w czasie szcz??liwych przemian b?d? dzi?kowa? podczas tego ?wi?ta – mówi?a prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, która wraz z abp. Nyczem patronuje uroczysto?ciom.

Napisał marcelka dnia 28/5/2009 8:08:05 (711 odsłon) Więcej wiadomości tego samego autora
Wcześniejszy artykuł - Następny artykuł Wersja do wydrukowania Powiadom znajomego o tej wiadomości Utwórz dokument .pdf z tego artykułu

Wsparcie techniczne witryny - Prometech, Prometech przedszkole