Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się
Media o Pielgrzymce

Drugi cud [GN, 31.05.2009]

Go?? Niedzielny"Na froncie przygotowa? do obchodów 20. rocznicy pierwszych cz??ciowo wolnych wyborów sytuacja jest dynamiczna. Ci?gle nie wiadomo, gdzie zjawi? si? najwa?niejsi polscy politycy. Czy cho? w jednym miejscu spotkaj? si? razem obecnie urz?duj?cy prezydent i premier oraz Lech Wa??sa? Czy rozpadaj?ce si? rz?dowe samoloty zdo?aj? na czas przewie?? VIP-ów z Warszawy do Krakowa, a potem do Gda?ska? Je?eli nie Gda?sk i nie Kraków, to mo?e najwa?niejszych polityków pogodzi Warszawa, a dok?adnie dawny plac Zwyci?stwa, obecnie Pi?sudskiego. W sobot? 6 czerwca, w 30. rocznic? Mszy papieskiej, ze s?ynnymi s?owami „Niech zst?pi Duch Twój…”, Ruch ?wiat?o-?ycie organizuje tam spotkanie modlitewne" - pisze ks. Marek Gancarczyk, redaktor naczelny "Go?cia Niedzielnego".

"?adne wydarzenie polityczne, ale modlitewne. Po po?udniu na placu zostanie odprawiona Msza ?w. i po?wi?cony krzy?, który pozostanie tam ju? na pokolenia. Obecno?? zapowiedzia? Prezydent RP. Mo?e do??cz? premier, Lech Wa??sa i inni wa?ni obecnie i w przesz?o?ci politycy? Wspólna, zgodna modlitwa czyni cuda. Tak sta?o si? 30 lat temu - pisze ks. Gancarczyk. - Jan Pawe? II z pot??n? wiar? (zach?cam do s?uchania papieskich s?ów z do??czonej p?yty - porywaj?co brzmi g?os Papie?a!) prosi? o odnow? naszej ziemi. I ziemia zosta?a odnowiona. Od 20 lat ?yjemy w wolnej Polsce. Sta? si? cud. Mo?emy razem modli? si?. Nie tylko na placu, ale równie? nad Lednic?, a nazajutrz w ramach II Dnia Dzi?kczynienia" - dodaje.

Napisał marcelka dnia 29/5/2009 9:13:01 (685 odsłon) Więcej wiadomości tego samego autora
Wcześniejszy artykuł - Następny artykuł Wersja do wydrukowania Powiadom znajomego o tej wiadomości Utwórz dokument .pdf z tego artykułu

Wsparcie techniczne witryny - Prometech, Prometech przedszkole