Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się
Media o Pielgrzymce

Nowe wo?anie o Ducha [GN, 31.05.2009]

Go?? Niedzielny30 lat po Mszy ?w. odprawionej w Warszawie przez Papie?a Polaka na placu Zwyci?stwa, dzi? Pi?sudskiego, stanie krzy?, podobny do tego z 1979 r. 6 czerwca, podczas czuwania ruchów i stowarzysze? katolickich, krzy?-pomnik zostanie po?wi?cony.

Pocz?tkowo mia?a to by? tylko pielgrzymka Ruchu ?wiat?o–?ycie do Warszawy. Pomys? przekszta?ci? si? w wielkie czuwanie ruchów i stowarzysze? katolickich, a tak?e wszystkich ludzi dobrej woli. Odnowienie oblicza polskiej ziemi dokona?o si? przecie? tak?e za ich po?rednictwem. Jan Pawe? II rozkwit tych ruchów uznawa? za wielki znak czasu - pisze Szymon Babuchowski.

Dlatego 6 czerwca, podczas spotkania na placu Pi?sudskiego, zostanie udzielone specjalne b?ogos?awie?stwo zespo?om ewangelizacyjnym z ró?nych ruchów. – To nawi?zanie do tego pos?ania, którego Jan Pawe? II dokona? w 1979 r. w Gnie?nie, kiedy wr?czy? krzy?e misyjne – wyja?nia ks. Adam Wodarczyk. – Teraz b?ogos?awie?stwo przyjm? ludzie ?wieccy, na znak, ?e ewangelizacja jest zadaniem ka?dego. Warszawskie czuwanie b?dzie tak?e czasem uwielbienia. Us?yszymy ?wiadectwa osób, które w swoim ?yciu spotka?y Chrystusa i do?wiadczy?y przemieniaj?cej mocy Ducha ?wi?tego. Podczas koncertu ewangelizacyjnego zagraj? zespo?y New Life’m i Deus Meus. Pe?ny program czuwania i informacje o zg?oszeniach mo?na znale?? na stronie www.pielgrzymka.oaza.pl.

Przeczytaj ca?y artyku?

Napisał marcelka dnia 29/5/2009 9:26:04 (746 odsłon) Więcej wiadomości tego samego autora
Wcześniejszy artykuł - Następny artykuł Wersja do wydrukowania Powiadom znajomego o tej wiadomości Utwórz dokument .pdf z tego artykułu

Wsparcie techniczne witryny - Prometech, Prometech przedszkole