Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się
Aktualności
« 1 (2) 3 4 5 ... 25 »

Po raz czwarty w sobot? 18 lipca na Jasn? Gór? dotr? promieni?cie pielgrzymi na rowerach. Ich trasy z??cz? si? pod katedr? cz?stochowsk?, sk?d wspólnie przejad? do jasnogórskiego sanktuarium. Pielgrzymi nawi??? do 30. rocznicy I pielgrzymki Jana Paw?a II.

Czytaj więcej... | 2555 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 6/7/2009 15:21:26 (782 odsłon)

Prosimy o modlitw? w intencji Jowity

Podczas czuwania na pl. Pi?sudskiego jedna z porz?dkowych, Jowita, zas?ab?a. Nadal przebywa w szpitalu. Prosimy o modlitw? w jej intencji.

Jutro rano, o godz. 7.00, w ko?ciele ?w. Anny w Warszawie b?dzie sprawowana Msza ?w. w intencji Jowity.

Napisał marcelka dnia 8/6/2009 22:10:17 (723 odsłon)

O?tarz procesji Bo?ego Cia?a przy krzy?u na pl. Pi?sudskiego

W tym roku jeden z o?tarzy g?ównej procesji Bo?ego Cia?a w Warszawie stanie przed krzy?em na pl. Pi?sudskiego, który upami?tnia pielgrzymk? z 1979 r.

Czytaj więcej... | 713 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 8/6/2009 13:51:17 (2315 odsłon)

Informacje o uroczysto?ciach religijnych, wystawach i koncertach organizowanych z okazji rocznicy pierwszej pielgrzymki mo?na znale?? na stronie www.diecezja.pl.

Czytaj więcej... | 1251 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 8/6/2009 9:11:52 (746 odsłon)
Media o Pielgrzymce

NDUpami?tniaj?cy pierwsz? pielgrzymk? Jana Paw?a II do Polski krzy? zosta? w sobot? ods?oni?ty na placu Pi?sudskiego w Warszawie. Nawi?zuje on do krzy?a, który by? cz??ci? papieskiego o?tarza w czasie Mszy ?w. w 1979 roku. U podnó?a rze?by zosta?a przytwierdzona p?yta z wyrytymi s?owami wypowiedzianymi przez Ojca ?wi?tego podczas Mszy ?wi?tej w 1979 roku: "Niech zst?pi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi. Amen" - opisuje Nasz Dziennik.

Czytaj więcej... | 2801 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 8/6/2009 9:06:32 (835 odsłon)
« 1 (2) 3 4 5 ... 25 »

Wsparcie techniczne witryny - Prometech, Prometech przedszkole