Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się
Aktualności
RSS Feed
« 1 2 (3) 4 5 6 ... 9 »

Film "Pielgrzym" w najnowszym numerze "Niedzieli"

 

Czytaj więcej... | 2680 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 2/6/2009 1:33:54 (885 odsłon)

Jutro mija 30 lat od rozpocz?cia historycznej, pierwszej pielgrzymki Jana Paw?a II do Polski

2 czerwca 1979 r. na warszawskim lotnisku wojskowym samolot z Papie?em na pok?adzie wyl?dowa? o 10.07. W Warszawie oznajmi?o to bicie dzwonów ko?cio?ów, od tych usytuowanych blisko lotniska, jak pw. ?w. Franciszka na Ok?ciu, po bazylik? archidiecezjaln? w sercu stolicy. Zabi?y te? dzwony w ca?ej Polsce: wawelski „Zygmunt”, gnie?nie?ski „Wojciech”, toru?ska „Tuba Dei”, gda?ski „Deo gratias”.

Czytaj więcej... | 3600 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 1/6/2009 14:22:45 (494 odsłon)

Obejrzyj i pos?uchaj, jak Jan Pawe? II inspiruje m?odych

„Nikt z nas nie podziewa? si?, ?e Jan Pawe? II przyjdzie do nas i o?ywi nasze serca rado?ci? tworzenia i zrozumieli?my, ?e mo?e przez sztuk? zmieni? oblicze ziemi, tej ziemi” – mówi? nauczyciele i uczniowie ze studium reklamy, którzy przygotowali krótkie prezentacje. "Ka?dy wybiera taki ?rodek wyrazu, jaki jest mu najbli?szy i najbardziej dla niego naturalny. Bardzo b?d? si? cieszy?, je?li cho? u paru osób zburzy on stereotypowe wyobra?enie hiphopowca i rapu jako takiego" - mówi VTZ, który nagra? utwór po?wi?cony 30. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Paw?a II.

Czytaj więcej... | 4914 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 31/5/2009 22:00:00 (761 odsłon)

Benedykt XVI: Odnowa oblicza ziemi nie jest jednak mo?liwa bez przemiany ludzkich serc

Uroczysto?? Zes?ania Ducha ?wi?tego oraz konsekwencje i wyzwania zwi?zane z obecno?ci? Trzeciej Osoby Boskiej w ?yciu wiernych by?y przedmiotem papieskiego rozwa?ania przed modlitw? Regina Coeli. „Serdecznie pozdrawiam rodaków S?ugi Bo?ego Jana Paw?a II. To on, trzydzie?ci lat temu, wo?a? w Warszawie: «Niech zst?pi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!». Jeste?my ?wiadkami zmian dokonuj?cych si? w ?wiecie. Odnowa oblicza ziemi nie jest jednak mo?liwa bez przemiany ludzkich serc. Dlatego b?agamy: niech zst?pi Duch Twój i odnowi nasze serca w Chrystusie. ?ycz? wszystkim takiej odnowy” - powiedzia? Papie? po polsku. (Pos?uchaj).

Czytaj więcej... | 1555 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 31/5/2009 18:31:29 (527 odsłon)

Po 30 latach – ruchy katolickie zapraszaj? na modlitw? na pl. Pi?sudskiego

Wielkie czuwanie modlitewne, które odb?dzie si? 6 czerwca na pl. Pi?sudskiego w Warszawie w 30. rocznic? I pielgrzymki Jana Paw?a II do Ojczyzny b?dzie dzi?kczynieniem za przemiany, jakie dokona?y si? po pami?tnej modlitwie oraz inspiracj? na przysz?o?? – powiedzia?a nowa przewodnicz?ca Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich, Regina Pruszy?ska. W wywiadzie dla KAI mówi m.in. o kondycji ruchów i stowarzysze? katolickich w Polsce, a tak?e wspomina papiesk? pielgrzymk? sprzed 30 lat.

Czytaj więcej... | 11290 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 28/5/2009 8:50:00 (908 odsłon)
« 1 2 (3) 4 5 6 ... 9 »

Wsparcie techniczne witryny - Prometech, Prometech przedszkole