Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się
Aktualności
RSS Feed
« 1 ... 4 5 6 (7) 8 9 »

Telewizja Kraków uczci 30. rocznic? I pielgrzymki Jana Paw?a II do Ojczyzny cyklem audycji opartych o wspomnienia kard. Stanis?awa Dziwisza.

Czytaj więcej... | 4976 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 8/4/2009 5:37:03 (494 odsłon)

Duch ?wi?ty w herbie abp Dzi?gi nawi?zaniem do pierwszej pielgrzymki Jana Paw?a II

Nowy metropolita szczeci?sko-kamie?ski abp Andrzej Dzi?ga odb?dzie ingres do katedry 4 kwietnia br. Arcybiskup Andrzej Dzi?ga, dotychczasowy biskup sandomierski, obj?? kanonicznie archidiecezj? szczeci?sko-kamie?sk? 31 marca.

Czytaj więcej... | 1220 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 4/4/2009 19:50:00 (497 odsłon)

Bp Ignacy Dec o 30. rocznicy pielgrzymki

- Mijaj? cztery lata od czasu, gdy S?uga Bo?y Jan Pawe? II odszed? do Domu Ojca. Jak Ksi?dz Biskup wspomina dzi? te dni, gdy ?wiat i Polska ?egna?y Naszego Wielkiego Rodaka? – pyta S?awomir Jagodzi?ski bp. Igacego Deca, ordynariusza ?widnickiego. - Mówi?o si? wówczas o nowym Zes?aniu Ducha ?wi?tego, Pocieszyciela... – dodaje dziennikarz. - Ko?cowe dni ?ycia S?ugi Bo?ego Jana Paw?a II, Jego ?mier? i pogrzeb by?y czym? wyj?tkowym nie tylko dla Polski, nie tylko dla Ko?cio?a, ale w jakim? stopniu i dla ca?ej ludzko?ci. Niczyja ?mier? dot?d w dziejach ?wiata nie poruszy?a tak wielu serc i nie wyzwoli?a tyle modlitwy, ?alu i zadumy, co w?a?nie ta ?mier? i po?egnanie Papie?a S?owianina. Mo?na powiedzie?, ?e rzeczywi?cie by?y to wielkie rekolekcje dla ?wiata, jakby nowe Zes?anie Ducha ?wi?tego na dzisiejszy Ko?ció?.

Czytaj więcej... | 3848 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 2/4/2009 19:50:00 (389 odsłon)

W dniu czwartej rocznicy ?mierci Jana Paw?a II Centrum Jana Paw?a II "Nie l?kajcie si?!" oraz O?rodek Bada? nad My?l? Jana Paw?a II PAT zpraszaj? na sympozjum „Bierzmowanie dziejów. 30 rocznica I pielgrzymki Jana Paw?a II do Ojczyzny”.

Czytaj więcej... | 975 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 31/3/2009 19:50:00 (462 odsłon)

Konkurs dla m?odzie?y o pielgrzymce z 1979 roku

Film nagrany komórk?, prezentacja multimedialna lub reporta? o I pielgrzymce Jana Paw?a II do Ojczyzny to formy, które mo?na przesy?a? na  konkurs organizowany przez Centrum My?li Jana Paw?a II. Laureaci zostan? nagrodzeni 6 czerwca br. w Warszawie, podczas czuwania w 30. rocznic? pielgrzymki.

Czytaj więcej... | 2004 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 20/3/2009 19:50:00 (508 odsłon)
« 1 ... 4 5 6 (7) 8 9 »

Wsparcie techniczne witryny - Prometech, Prometech przedszkole