Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się
Aktualności
RSS Feed
« 1 2 3 4 (5) 6 7 8 ... 10 »

Po czuwaniu na pl. Pi?sudskiego - czuwanie poetycko-muzyczne w ko?ciele akademickim

W sobot? 6 czerwca w ko?ciele akademickim ?w. Anny w Warszawie odb?dzie si? czuwanie poetycko-muzyczne zatytu?owane "Cisza strumienia", upami?tniaj?ce 30. rocznic? spotkania Jana Paw?a II z m?odzie?? Warszawy podczas pierwszej pielgrzymki do Polski. Program poetycko-muzyczny, w którym wyst?pi ponad stu artystów scen polskich, rozpocznie si? o 21.00 i potrwa do oko?o 2.00 w nocy.

Czytaj więcej... | 564 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 28/5/2009 20:12:14 (1139 odsłon)

6 czerwca od rana b?dzie trwa?o na pl. Pi?sudskiego w Warszawie spotkanie modlitewne, do udzia?u w którym w sposób szczególny zaprosili?my cz?onków ruchów i wspólnot katolickich wraz z duszpasterzami. Ok. godz. 16.15 rozpocznie si? uroczysta Msza ?w. Chcieliby?my, by ka?dy kap?an obecny na placu móg? wzi?? udzia? w koncelebrze. Ze wzgl?du na udzia? w?adz pa?stwowych w Eucharystii, b?dzie wydzielony sektor VIP. W zwi?zku z zaistnia?? sytuacj? jeste?my zmuszeni okre?li? dok?adn? liczb? koncelebransów ju? przed naszym spotkaniem na placu.

Czytaj więcej... | 1392 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 28/5/2009 17:40:00 (593 odsłon)

Oaza z Krakowa przyjedzie do Warszawy Poci?giem Papieskim

Ruch ?wiat?o-?ycie Archidiecezji Krakowskiej przyjedzie do Warszawy na uroczysto?ci 30-lecia I pielgrzymki papieskiej Poci?giem Papieskim. Jest jeszcze blisko 60 miejsc – zg?oszenia do poniedzia?ku!

Czytaj więcej... | 4427 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 28/5/2009 16:29:39 (731 odsłon)

W 30. rocznic? pierwszej pielgrzymki Jana Paw?a II do Polski do Warszawy przyb?d? ruchy katolickie i wspólnoty z ca?ej Polski.

 

Czytaj więcej... | 5442 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 28/5/2009 14:50:00 (803 odsłon)

Obejrzyj Warsztaty Uwielbienia Ta?cem

Zobacz materia? TVP Info o Warsztatach Uwielbienia Ta?cem przed Pielgrzymk? 6 VI. Autork? felietonu jest Anna Krajkowska.

Czytaj więcej... | 625 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 25/5/2009 23:05:10 (503 odsłon)
« 1 2 3 4 (5) 6 7 8 ... 10 »

Wsparcie techniczne witryny - Prometech, Prometech przedszkole