Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się
Aktualności
RSS Feed
« 1 ... 4 5 6 (7) 8 9 10 »

Krzy? od chrze?cijan w Ziemi ?wi?tej spod krzy?a papieskiego w Warszawie

Diakonia Misyjna6 czerwca na pl. Pi?sudskiego w Warszawie w namiotach Diakonii Misyjnej Ruchu ?wiat?o-?ycie b?dzie mo?na kupi? ró?ne pami?tki wykonane przez naszych braci chrze?cijan z Ziemi ?wi?tej, po to by mogli zarobi? na swe ?ycie w tamtym miejscu i nie emigrowali ze swojej ojczyzny.

Do modlitwy za nich i pomocy im wzywa? nas Papie? Benedykt XVI podczas majowej pielgrzymki do Ziemi ?wi?tej.

Czytaj więcej... | 1581 bajtów więcej
Napisał Waldek dnia 22/5/2009 1:00:00 (1246 odsłon)

Zdj?cia z placu na telebimach

Jan Pawe? II powtarza?, ?e nie lubi, gdy mówi si? o t?umach uczestnicz?cych na spotkaniach z nim. Jak wyja?nia?, s?owo „t?um” kojarzy si? z anonimowo?ci?. Dlatego organizatorzy czuwania 6 czerwca chc? da? okazj? do przedstawienia si?. Cz?onkowie wybranych ruchów zaprezentuj? swoje wspólnoty na pocz?tku czuwania. Okazj? do „przedstawienia si?” b?d? z pewno?ci? transparenty i emblematy wspólnot, które pielgrzymi przywioz? ze sob? na pl. Pi?sudskiego. Zupe?nie nowe mo?liwo?ci stwarza jednak telefonia komórkowa...

Czytaj więcej... | 1382 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 21/5/2009 15:12:47 (1062 odsłon)

Uczestnicy obchodów 30-lecia I pielgrzymki Jana Paw?a II b?d? mieli okazj? pobra? 6 czerwca na pl. Pi?sudskiego unikaln? tapet? na komórk? z wizerunkiem Jana Paw?a II.

Czytaj więcej... | 1480 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 21/5/2009 15:05:40 (1611 odsłon)

Materia? w TVP INFO o Warsztatach Uwielbienia Ta?cem

W najbli?sz? niedziel?, 24 maja, w warszawskim pa?mie TVP INFO b?dzie wyemitowany materia? o Warsztatach Uwielbienia Ta?cem przed Pielgrzymk? 6 VI. Pocz?tek programu "Wierz?, w?tpi?, szukam" o godz. 7.00. (Powtórka we wtorek o godz. 19.00). Autork? felietonu jest Anna Krajkowska.

Czytaj więcej... | 1763 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 20/5/2009 11:46:45 (506 odsłon)

Jak przygotowujecie si? do spotkania 6 czerwca?

Dwa tygodnie do Pielgrzymki... To nie piesza pielgrzymka na Jasn? Gór?, wi?c na pierwszy rzut oka nie wida? wielkich przygotowa?. Nie pakujecie ciep?ych ubra? i zapasowych butów do plecaka, ale i tak dzieje si? du?o. Poka?cie to w galerii MMS-ów!

Czytaj więcej... | 1417 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 19/5/2009 16:30:00 (959 odsłon)
« 1 ... 4 5 6 (7) 8 9 10 »

Wsparcie techniczne witryny - Prometech, Prometech przedszkole