Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się
Aktualności
RSS Feed
(1) 2 3 4 5 »

Milcz?cy znak

"Min?? ju? miesi?c od naszego Jubileuszowego spotkania na placu Pi?sudskiego w Warszawie. Z rado?ci? przegl?damy zdj?cia z pielgrzymki i cieszymy si?, ?e wida? na nich licznie wyeksponowane transparenty Krucjaty. Nareszcie byli?my widoczni! Niestety nie wszystko uda?o sie pokaza?. W darach niesione by?y trzy kosze, wiele osób pyta?o i pyta si? co w nich by?o, dlaczego by?y zamkni?te, co sie sta?o ?e nie by?o s?ycha? komentarza do darów. Tylko na jedno pytanie umiemy odpowiedzie?: w koszach by?y niesione Ksi?gi Czynów Wyzwolenia oraz deklaracje KWC z?o?one tego dnia na placu" - czytamy na stronie internetowej Krucjaty.

Czytaj więcej... | 1630 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 16/7/2009 10:20:50 (824 odsłon)

Rowery1

Grupa rowerowa z diecezji siedleckiej 14 lipca dojecha?a do Warszawy. Na pl. Pi?sudskiego pielgrzymki wspominali 30. rocznic? I pielgrzymki Jana Paw?a II.

Czytaj więcej... | 868 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 14/7/2009 10:30:00 (920 odsłon)

Prosimy o modlitw? w intencji Jowity

Podczas czuwania na pl. Pi?sudskiego jedna z porz?dkowych, Jowita, zas?ab?a. Nadal przebywa w szpitalu. Prosimy o modlitw? w jej intencji.

Jutro rano, o godz. 7.00, w ko?ciele ?w. Anny w Warszawie b?dzie sprawowana Msza ?w. w intencji Jowity.

Napisał marcelka dnia 8/6/2009 22:10:17 (733 odsłon)

6 czerwca 2009 - ?wiadectwa

Czym by?o dla Ciebie czuwanie 6 czerwca na pl. Pi?sudskiego? Czy odczu?e? moc Ducha ?wi?tego? Podziel si? swoim ?wiadectwem. W zak?adce "1979-2009" wybierz "Dodaj  ?wiadectwo".
Przeczytaj z?o?one ?wiadectwa.

Napisał marcelka dnia 7/6/2009 22:09:21 (724 odsłon)

Nie wszystkie zdj?cia, jakie zrobili?cie na pl. Pi?sudskiego 6 czerwca zosta?y zaprezentowane na telebimach. Zapraszamy do galerii.
 

galeria MMS

 

Napisał marcelka dnia 7/6/2009 0:14:15 (920 odsłon)

Dyrektor Centrum My?li Jana Paw?a II w Warszawie, dr Piotr Dardzi?ski, o dwudniowym ?wi?towaniu 30-lecia I pielgrzymki Jana Paw?a II do Ojczyzny. Pos?uchaj

Napisał marcelka dnia 5/6/2009 14:21:25 (637 odsłon)

6.06 - w "Sygna?ach Dnia" o czuwaniu na pl. Pi?sudskiego

Ks. Adam Wodarczyk, inicjator czuwania modlitewnego na pl. Pi?sudskiego w 30. rocznic? wo?ania Jana Paw?a II "Niech zst?pi Duch Twój. I odnowi oblicze ziemi!", b?dzie go?ciem "Sygna?ów Dnia" Polskiego Radia w sobot? 6 czerwca. S?uchaj on-line.

Napisał marcelka dnia 4/6/2009 21:55:18 (682 odsłon)

S? jeszcze wolne miejsca na Pielgrzymk? do Warszawy

Je?li wiecie, ?e s? jeszcze wolne miejsca w autokarach lub kto? mo?e kogo? zabra? samochodem - piszcie. Informacje zamie?cimy na stronie pielgrzymkowej. Nowe: Rzeszów; ?ód?, Radom.

Czytaj więcej... | 3221 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 4/6/2009 21:00:00 (1609 odsłon)

Ewangelizacja – radosna rozmowa o Jezusie

Ewangelizacja podczas czuwania ruchów i stowarzysze?? Przeczytaj, dlaczego  zostanie podj?ta, jak rozpozna? ewangelizatorów, czego si? po nich spodziewa? i jak si? w??czy? w to dzie?o.

Czytaj więcej... | 3086 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 4/6/2009 14:44:29 (823 odsłon)

Zosta?y tylko akredytacje na 6 VI do godz. 14.00

Ze wzgl?du na du?? liczb? zg?osze?, Centrum My?li Jana Paw?a II zamkn??o ju? list? akredytacji na czuwanie 6 VI. Mo?na jednak jeszcze zg?asza? akredytacje dla dziennikarzy i fotoreporterów, które b?d? obowi?zywa? wy??cznie do godz. 14.00. (Osoby, których akredytacje CMJP2 przyj??o, obowi?zuj? przez ca?y dzie?).

Zg?oszenia przedpo?udniowe prosz? kierowa? do Marty Dalgiewicz:
tel. 0603 109 806, e-mail: m.dalgiewicz@warszawa.oaza.pl

Napisał marcelka dnia 4/6/2009 11:52:04 (682 odsłon)
(1) 2 3 4 5 »

Wsparcie techniczne witryny - Prometech, Prometech przedszkole