Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się
Aktualności
RSS Feed
(1) 2 3 4 »
Media o Pielgrzymce

NDUpami?tniaj?cy pierwsz? pielgrzymk? Jana Paw?a II do Polski krzy? zosta? w sobot? ods?oni?ty na placu Pi?sudskiego w Warszawie. Nawi?zuje on do krzy?a, który by? cz??ci? papieskiego o?tarza w czasie Mszy ?w. w 1979 roku. U podnó?a rze?by zosta?a przytwierdzona p?yta z wyrytymi s?owami wypowiedzianymi przez Ojca ?wi?tego podczas Mszy ?wi?tej w 1979 roku: "Niech zst?pi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi. Amen" - opisuje Nasz Dziennik.

Czytaj więcej... | 2801 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 8/6/2009 9:06:32 (845 odsłon)
Media o Pielgrzymce

Uroczyste ods?oni?cie krzy?a papieskiego na pl. Pi?sudskiego [Dz, Waw, 8.06.2009]

DziennikWarszawiacy i wierni z ca?ego kraju uczestniczyli w sobot? w  uroczysto?ci  ods?oni?cia krzy?a na pl. Pi?sudskiego.  Krzy?  stan?? w miejscu, w którym Jan Pawe? II 30 lat temu,  podczas  pierwszej  pielgrzymki,  wypowiedzia?  pami?tne  s?owa:  „Niech  zst?pi Duch Twój  i  odnowi  oblicze ziemi. Tej ziemi”. Ods?oni?cia dokonali  metropolita  warszawski abp Kazimierz Nycz i prezydent  stolicy  Hanna Gronkiewicz-Waltz. W uroczysto?ciach  uczestniczy?  równie? prezydent Lech Kaczy?ski z ?on?.

Czytaj więcej... | 1676 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 8/6/2009 9:03:27 (914 odsłon)
Media o Pielgrzymce

„Dzi?kuj?” chroni od z?a [?W, 8.06.2009]

ZWW krzy?u to, co niemo?liwe, staje si? mo?liwe – powiedzia?a prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, ods?aniaj?c w sobot? papieski krzy? na pl. Pi?sudskiego. – Bo jest on znakiem, ?e rozpocz??a si? ewangelizacja. I trwa – mówi? abp Kazimierz Nycz, po?wi?caj?c monument.

Czytaj więcej... | 3265 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 8/6/2009 9:01:38 (871 odsłon)
Media o Pielgrzymce

Relacje telewizyjne 6 czerwca

Poni?ej linki do relacji telewizyjnych z uroczysto?ci 6 czerwca.

Czytaj więcej... | 2131 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 6/6/2009 0:00:00 (1782 odsłon)
Media o Pielgrzymce

Nowe wo?anie o Ducha [GN, 31.05.2009]

Go?? Niedzielny30 lat po Mszy ?w. odprawionej w Warszawie przez Papie?a Polaka na placu Zwyci?stwa, dzi? Pi?sudskiego, stanie krzy?, podobny do tego z 1979 r. 6 czerwca, podczas czuwania ruchów i stowarzysze? katolickich, krzy?-pomnik zostanie po?wi?cony.

Czytaj więcej... | 1820 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 29/5/2009 9:26:04 (761 odsłon)
(1) 2 3 4 »

Wsparcie techniczne witryny - Prometech, Prometech przedszkole