Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się
Aktualności
RSS Feed
(1) 2 »
Duchowe przygotowanie

Nabo?e?stwa czerwcowe s? okazj? do ws?uchania si? w s?owa Jana Paw?a II wypowiedziane do Polaków podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny. "Wiele spo?ród wypowiedzianych wtedy s?ów wci?? pozostaje aktualnych, co wi?cej, nabieraj? jeszcze wi?kszego znaczenia, bo czytamy z je z historycznej perspektywy, ubogaceni do?wiadczeniem ostatnich trzydziestu lat, ?wiadomi, ?e wypowiada? je cz?owiek ?wi?ty" - podkre?la ks. Maciej Kubiak, który przygotowa? rozwa?ania,  wydane wraz z majowo-czerwcowym numerem "Biblioteki Kaznodziejskiej".

Czytaj więcej... | 1506 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 25/5/2009 13:21:53 (1066 odsłon)
Duchowe przygotowanie

Czuwanie w Wigili? Zes?ania Ducha ?wi?tego

Przekazujemy do wykorzystania schemat czuwania w Wigili? Zes?ania Ducha ?wi?tego.

Czytaj więcej... | 4016 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 13/5/2009 0:11:03 (1604 odsłon)
Duchowe przygotowanie

Nowenna przed Zes?aniem Ducha ?wi?tego w roku 2009

Zbli?a si? czas Wniebowst?pienia Pa?skiego oraz Nowenny przed Zes?aniem Ducha ?wi?tego.
W tym roku i tutaj, pragniemy szczególnie przywo?a? g?os Jana Paw?a II, który jako papie? trzydzie?ci lat temu, po raz pierwszy pielgrzymowa? po naszej Ojczy?nie. Dzisiaj to widzimy wyra?nie, ?e wtedy, jego modlitwa „Niech zst?pi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi…”, sta?a si? wo?aniem proroczym. Pami?tamy, ?e s?owa tej modlitwy Papie?a na ówczesnym warszawskim placu Zwyci?stwa, uwolni?y w Polakach prawdziwy entuzjazm, który niczym wicher historii, w duchu solidarno?ci ludzi dobrej woli, w pokojowy sposób wyzwoli?  narody Europy, obali? rz?dy pa?stw, skruszy? mury nienawi?ci, bardziej ni? ten berli?ski, upadaj?cy symbol podzia?u ?wiata.

Czytaj więcej... | 9039 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 4/5/2009 13:25:24 (2111 odsłon)
Duchowe przygotowanie

O przygotowaniach do czerwcowej Pielgrzymki Ruchów, zwi?zanej z obchodami 30. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Paw?a II do Polski, b?d? rozmawia? jutro (25.04) w Warszawie przedstawiciele ruchów i wspólnot podczas sesji plenarnej Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich.

Czytaj więcej... | 3821 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 24/4/2009 12:51:28 (548 odsłon)
Duchowe przygotowanie

Materia?y na konferencje i dni skupienia

Zach?camy do skorzystania z przygotowanych i zamieszczonych na tej stronie internetowej materia?ów, które maj? nam dopomóc w duchowym przygotowaniu do pielgrzymki.

Czytaj więcej... | 1813 bajtów więcej
Napisał marcelka dnia 22/4/2009 20:06:44 (1340 odsłon)
(1) 2 »

Wsparcie techniczne witryny - Prometech, Prometech przedszkole