Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się
Eucharystia

Nasze przygotowania do Pielgrzymki i modlitwy do Ducha ?wi?tego kieruj? nas do dzi?kczynienia Bogu za przemiany w Polsce, które sta?y si? naszym udzia?em.

Wyrazem tego b?dzie wspólna Eucharystia.

Ju? teraz mo?emy zapozna? si? z liturgi? s?owa. Wybór czyta? nawi?zuje do I Pielgrzymki Jana Paw?a II do Polski.

Kap?ani, którzy pragn? koncelebrowa? powinni zapozna? si?  ze specjaln? informacj? dla nich.

Ostatnio modyfikowane: 30.05.09 by Waldek

Wsparcie techniczne witryny - Prometech, Prometech przedszkole