Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się
Pakiet pielgrzyma

Galeria MMS-ów

Dzi?ki wspó?pracy z operatorem sieci komórkowej Plus uruchomili?my galeri? MMS-ów. Ju? dzi? mo?ecie pokaza?, jak przygotowujecie si? do czuwania 6 VI.  Zróbcie zdj?cie aparatem w komórce i wy?lijcie na numer 605 763 830. Nades?ane zdj?cia b?d? opublikowane w galerii

 


Tapety na pulpit i e-kartki

W tym miejscu mo?esz pobra? tapety na pulpit Twojego komputera.
Mo?esz wykorzysta? za??czone grafiki i wys?a? e-kartk? do swoich znajomych. Napisz kilka s?ów o pielgrzymce 6 VI i zapro? ich do Warszawy. B?d?cie tam razem!

Zobacz galeri?

tapet na pulpit


Pakiet Pielgrzyma

Zapotrzebowania na pakiet
nale?y sk?ada? na adres: sekretariat@oaza.pl,
tel. 032 251 88 20,
603 871 658.

W sk?ad pakietu pielgrzyma wejdzie:

  • ?piewnik-modlitewnik
  • p?yta z wybranymi wypowiedziami Ojca ?w.
  • chusta ze znakami Pielgrzymki
  • „?wiec?ca pa?eczka” – z my?l? o wykorzystaniu jej podczas wieczornego koncertu

Przewidywany koszt pakietu 12–15 z?.
 

Koszulki

Koszulki z logo Pielgrzymki mo?na zamawia? u projektantów,
czyli u pa?stwa Joanny i Roberta S?oci?skich:
e-mail: rslocinski@poznan.oaza.pl
tel.: (061) 818 5074
 


Pielgrzymka Ruchów na Naszej-klasie

Zobacz, kto si? wybiera na Pielgrzymk? do Warszawy 6 czerwca...

Ostatnio modyfikowane: 20.05.09 by marcelka

Wsparcie techniczne witryny - Prometech, Prometech przedszkole