Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się
Program

Sobota, 6 czerwca

Miejsce: Plac Pi?sudskiego, Warszawa
Prowadzenie: Patrycja Micho?ska-Dynek i Tomasz Zubilewicz

9.00 - 10.00 Marsz gwia?dzisty do Placu Pi?sudskiego - gromadzenie Pielgrzymów

10.00 - 14.30 Rozpocz?cie spotkania - zawi?zanie wspólnoty, modlitwa, powitanie uczestników Pielgrzymki, prezentacja Ruchów i Wspólnot uczestnicz?cych w spotkaniu

Katecheza - “Niech zst?pi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!” 30 lat temu i dzisiaj

Modlitwa o nowe wylanie Ducha ?wi?tego na Polsk?, Europ?, ?wiat

Modlitwa o odnow? wiary i ?ycia chrze?cija?skiego w Polsce i Europie, o odnow? wspólnot, o odnow? ?ycia spo?ecznego, politycznego

Modlitwa nad zespo?ami ewangelizacyjnymi

Czas uwielbienia i ?wiadectw spotkania Chrystusa i do?wiadczenia przemieniaj?cej mocy Ducha ?wi?tego

14.30 - 15.30 Przerwa na posi?ek

15.30 Przygotowanie do Eucharystii

Ods?oni?cie i b?ogos?awie?stwo krzy?a na Placu Pi?sudskiego

Eucharystia

19.00 Czuwanie modlitewne po??czone z koncertem ewangelizacyjnym

21. 00 Apel Jasnogórski i s?owo abpa Kazimierza Nycza

=> 21.00 - 2.00 Czuwanie poetycko-muzyczne "Cisza strumienia" - ko?ció? akademicki ?w. Anny przy Krakowskim Przedmie?ciu

 

Niedziela, 7 czerwca

II Dzie? Dzi?kczynienia

8.00 Pielgrzymka rodzinna z pl. Pi?sudskiego do ?wi?tyni Opatrzno?ci Bo?ej

12.00 Msza ?wi?ta z Aktem Dzi?kczynienia

14.00 Otwarcie miasteczka zabaw i rekreacji

W trakcie, do godz. 21.30, koncerty artystów polskich

15.00 Przesy?ka do nieba - "baloniki wdzi?czno?ci"

21.37 Modlitwa

Ostatnio modyfikowane: 30.05.09 by Waldek

Wsparcie techniczne witryny - Prometech, Prometech przedszkole