Użytkownik: Hasło:
zapamiętaj Zapomniałem hasłaZarejestruj się
Wielkotygodniowe minutki

Moi Drodzy,

Pomy?la?em sobie, ?e by? mo?e wielu nie b?dzie mia?o w WIELKIM TYGODNIU zbyt wiele czasu na zatrzymanie si? na d?u?sz? modlitw?. Tak wi?c przygotowa?em te minutki. Kto wie, mo?e pomog? uczyni? z tych dni WIELKIE dni. Prosz?, je?li uwa?acie za stosowne, prze?lijcie do Waszych bliskich czy znajomych. Sprawmy, by WIELKI Tydzie? sta? si? naprawd? WIELKIM.

Z darem modlitwy
o. Robert Wi?cek SJ


           

Wielkotygodniowe minutki…

Wielki Poniedzia?ek

Kropla nardowego olejku. Flakon olejku za roczn? pensj? rozbity i rozlana zawarto?? jego roznosi si? po ca?ym domu. Cho? przeznaczony dla Pana staje si? udzia?em ka?dego tam obecnego. Bóg daje si? wszystkim! P?aci za to cen? ?ycia. 

Wielki Wtorek

Licz si? ze s?owem. Pobo?ne ?yczenia nawet ze szczerego serca wypowiadane w oderwaniu od S?owa staj? si? czcz? gadanin?. Bóg przemawia! S?uchaj Jego g?osu, szczególnie wtedy gdy ci nie pasuje Jego zapowied?, gdy nie jest zgodna z twoimi planami.  

Wielka ?roda

Co mi dacie? Niewa?nym staje si? jakim kosztem. Liczy si? tylko to, ile z tego mie? b?d?, ile zagarn? dla siebie. Trac?c bli?niego z oczu zatracamy siebie. Bóg nie rachuje, nie prowadzi ksi?g rozchodu i przychodu. Daje si? ca?kowicie i uczy, ?e dawanie jest pomno?eniem.

Wielki Czwartek

S?owo sta?o si? cia?em, jest z nami po wszystkie dni, a? do sko?czenia ?wiata. S?owo sta?o si? pokarmem na codzienn? drog?. Bez S?owa wszystko milknie i zanika. Unicestwienie przychodzi. S?owo daje si? zrani?. Oddaje si? w r?ce cz?owieka. Có? ze S?owem uczynisz?

Wielki Pi?tek

Zamilknij! Bo nie ma s?ów odpowiednich. Bóg te? milczy. Dobrze, ?e nie otwiera ust. Niech dotrze do twych uszu przera?liwe or?dzie ?mierci zadanej Bogu przez cz?owieka, or?dzie wszechogarniaj?cego milczenia przeszywaj?ce do g??bi. Umiera, bym ja ?y?.

Wielka Sobota

Zst?pi? do piekie?. Wo?aj o nadziej? z otch?ani niepewno?ci, niewiary, beznadziei. Biedak zawo?a? i Pan go wys?ucha?. Krzyk si?ga serca Boga! Bóg jest z cz?owiekiem we wszystkim.

Wigilia Paschalna

Alleluja! Alleluja! Pie?? rado?ci. Pie?? stworzenia. Pie?? wyzwolenia. Pie?? ?ycia. Pie?? zmartwychwstania. Niech rozbrzmiewa w uszach. Niech wydobywa si? z ust. Niech trwa w sercu!

Niedziela Zmartwychwstania Pa?skiego

Pan Zmartwychwsta?! Prawdziwie zmartwychwsta?! Nie szukajcie ?yj?cego po?ród umar?ych. ?mier? nad Nim nie ma w?adzy! Pokona? z?o, grzech i ?mier?! Zwyci??y?!

Ostatnio modyfikowane: 05.04.09 by marcelka

Wsparcie techniczne witryny - Prometech, Prometech przedszkole